Vizsga és vezetői engedély

Vizsgákon való részvételhez

 Az elméleti vizsga helyszíne: Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége vizsgaterem

A gyakorlati vizsga: Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége rutin pálya, illetve Székesfehérvár és környéke

Hatósági vizsgadíjak

Az elméleti vizsga díját az autósiskolában, beiratkozáskor kell befizetni, az iskola utalja azt tovább a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének. A vizsgadíj befizetéséről a tanuló igazolást kap. A vizsgadíjak befizetéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége ad ki nyugtát. A vizsgák díjai a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségét illetik.

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását:

  • legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a Közlekedési Felügyelőségére személyesen vagy írásban bejelenti, vagy
  • orvosi igazolással indokolja (vezetésre alkalmatlan állapotban volt, illetve az igazoláson szerepelnie kell az orvosi naplószámnak).

Fentieket a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 5.4 pontja tartalmazza.

A vezetői engedély megszerzésének feltétele

  • A vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító- a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás.
  • Az elsősegély tanfolyam elvégzéséhez az Autósiskola segítséget nyújt.
  • Az elsősegély- vizsga alól mentesül, akinek bármely kategóriában 1984-től vezetői engedélye, valamint „M” kategóriás igazolványa, vagy szakirányú végzettsége van.

További információ

Vállalási feltételek --- Tanfolyami óraszámok --- Járművezetés gyakorlata --- A tanfolyam díjai és fizetése --- Beiratkozás feltételei --- Vizsga és vezetői engedély