GYakran Ismételt Kérdések

Kérdésével forduljon hozzánk, ha nem találja a válaszunkat ebben a Gyakran Ismételt Kérdések listában.

HIányoztam a tanfolyamról, mit tehetek?

Az órákat hiányzás nélkül le kell hallgatni, illetve le kell vezetni. A hiányzást a következő tanfolyamon lehet pótolni, vagy külön díjazás ellenében oktatóval bepótolható. Betegség miatt gyakorlati, elméleti vizsgáról való hiányzást  vizsgáról való hiányzást vizsga előtt 5 nappal be kell jelenteni, ha ez nem történik meg újra ki kell fizetni a vizsgadíjat. (24/2005 jogszabály)

Hol és mikor tudom befizetni a tanfolyami díjat?

A tanfolyam díj befizetése az iskola ügyfélfogadó helyiségében Hétfőtől-csütörtökig 13-17 óráig, pénteken 12-16 óráig történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján, illetve utalással. A befizetésről kapott számlát a tanuló a gyakorlati oktatójának bemutatja.

Gyakorlati óra visszamondható-e?

 A gyakorlati órák lemondása legalább 24 órával előbb lehetséges,
ha a tanuló nem jelent meg a megbeszélt időre a gyakorlati oktatáson a levezetendő órákat ki kell fizetnie.

Változhat-e az óradíj a gépjárművezetés megszerzéséig?

Az iskola vállalja, hogy az elméleti oktatás megkezdése után az elméleti óradíjában nem alkalmaz változást, a gyakorlati oktatás óradíját a tanfolyam kezdetétől számított fél évig nem változtatja az iskola. Fél évet meghaladóan a mindenkori gyakorlati óra díjat kell megfizetni.

Van-e következménye ha a tanulást máshol fejezem be?

Bármiféle kedvezmény jogosultságát elveszti a tanuló abban az esetben, ha nem az iskolánkban fejezi be a tanulmányait.

Melyek a tanuló áthelyezés feltételei?

Amennyiben a tanuló más képző szervnél kívánja folytatni a vizsgákra való felkészülést, úgy az áthelyezéshez szükséges Igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt 3 munkanapon belül az Autósiskola irodájában átveheti.

Az igénybe nem vett szolgáltatás díját a jelölt visszakapja, amennyiben azt írásban kéri. A visszafizetés 8 napon belül készpénzben történik. A tanuló adminisztrációs és egyéb költségekre 10.000 Ft megfizetésével tartozik az iskolának.

Ki részesülhet tanfolyamdíj visszatérítésben?

A tanfolyamdíj visszatérítésben részesül az igénybe vett szolgáltatás arányában az, aki a tanfolyamindítástól számított 2 éven belül betegség vagy egyéb ok miatt tanulmányait megszakítja és a visszatérítést írásban kéri.

Sikertelen vizsga esetén visszajár-e a befizetett tandíj?

A tanfolyamdíj visszatérítésben nem részesül, aki a szolgáltatást igénybe vette, azonban sikertelen vizsgát tett

Hatósági vizsgára bocsátható-e a tanuló, ha hiányzott órákról

A tanuló Hatósági vizsgára nem bocsátható, ha a tanrendben előírt órákat nem látogatta, az esetleges indokolt vagy indokolatlan hiányzásokat nem pótolta